Алайда күндө бирден мамалак жеген жырткычтын изине түшүп, жок кылышты

×