Алайдын Гүлчө айылындагы мектеп-интернатты оңдоого 45 млн сом керек

×