Алайда эки айылдаштын жаңжалы өлүм менен аяктады

×