Агаларына таарынып, жайлоодо көз жумган адамдын ашы өткөн жер — Мурдаш айылы тууралуу уламыш

×